Print this page

Năng lực - Thiết bị

02 25, 2013 Read 7158 times
Rate this item
(0 votes)

NĂNG LỰC THIẾT BỊ THI CÔNG VÀ CÁC SẢN PHẨM VẬT LIỆU XÂY DỰNG

1. Trạm Bê tông nhựa 80 Tấn/h
2. Xe trải thảm nhựa VÔGELE SUPER 1600-2

 

 

 

3. Xe ủi D6R - CTERPILLIAR


 

 

Một số hình ảnh máy móc, thiết bị của phòng LAS-XD 559

Máy nén bê tông
MÁY NÉN BÊ TÔNG

Máy kéo thép WE
MÁY KÉO THÉP WE - 1000B

Máy thử nghiệm CBR
MÁY THỬ NGHIỆM CBR

Máy khoan
MÁY KHOAN

Tủ sấy 300oC
TỦ SẤY 300 độ C

Máy thí nghiệm nhiệt độ bắt cháy
MÁY THÍ NGHIỆM NHIỆT ĐỘ BẮT CHÁY