Công ty cổ phần XDCTGT 545
CÔNG TY CP XDCT 545
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com
  • Phim tư liệu

  • Hình ảnh

Sơ đồ tổ chức

02 25, 2013 Read 15298 times
Rate this item
(0 votes)

 

A. Hội đồng quản trị

            - Chủ tịch       : CN Kinh tế  THÂN HÓA

            - Ủy viên        : KS Cơ khí   HỒ ANH SƠN

            - Ủy viên        : CN Kinh tế  THÂN ĐỨC KHÁNH

            - Ủy viên        : CN Kinh tế  NGUYỄN THANH HÙNG

            - Ủy viên        : CN Kinh tế  THÂN BÌNH

B. Ban kiểm soát:

- Trưởng ban  : CN Kinh tế ĐỖ THỊ PHƯƠNG

- Ủy viên        : CN Kinh tế VÕ THỊ THANH TÂM

Ủy viên        : KS Cầu đường TRẦN TẤN HƯNG

C. Ban giám đốc:

            - Giám đốc                 : CN Kinh tế  THÂN HÓA

            - Phó giám đốc          : KS Cơ khí HỒ ANH SƠN

            - Phó giám đốc          : Ths. KS Cầu đường PHẠM LONG

            - Phó giám đốc          : CN Kinh tế PHÚN HỮU TUẤN

D. Các phòng ban:

1. Phòng Tổ chức - Hành chính

- Trưởng phòng         : CN CNTT NGUYỄN VIỆT NAM

- Phó phòng               : CN Kinh tế ĐỖ THỊ PHƯƠNG

2. Phòng Kế toán - Tài chính

- Kế toán trưởng       : CN Kinh tế NGUYỄN THANH HÙNG

- Phó phòng               : CN Kinh tế THÂN THỊ DIỆU HIỀN

- Phó phòng               : CN Kinh tế TRẦN VĂN HUY

- Phó phòng               : CN Kinh tế VÕ THỊ DIỆU HOÀ

3. Phòng Kế hoạch - Dự án

- Trưởng phòng         : CN Luật LÊ QUANG TUẤN

            - Phó phòng               : KS Cầu đường PHẠM QUANG DUY TUỆ

4. Phòng Kỹ thuật - Công nghệ:

- Trưởng phòng         : Ths. KS Cầu đường PHẠM LONG

- Phó phòng              : KS Cầu đường NGUYỄN THANH PHONG

- Phó phòng              : KS Cầu đường NGUYỄN VĂN HỒNG

- Phó phòng              : KS Cầu đường TRẦN TẤN HƯNG

5. Phòng Vật tư - Thiết bị:

- Trưởng phòng         : CN Kinh tế PHAN THANH HÒA

- Phó phòng               : CN Kinh tế NGUYỄN THỊ THU HÀ

6. Xí nghiệp XDCT 5.1

- Giám đốc                 : KS XD Thuỷ điện - Thuỷ lợi ĐINH QUỐC TẤN

7. Đội Thi công - Cơ giới:

- Đội trưởng               : KS Cơ khí THÂN CHƯ

- Đội phó                   : CN Kinh tế NGUYỄN LƯƠNG THANH

- Đội phó                   : KS Cơ khí LÊ PHƯỚC HOA

8. Đội Thảm nhựa:

- Đội trưởng               : KS Cầu đường TRẦN VĂN CƯỜNG

- Đội phó                   : KS Cầu đường THÂN TRỌNG CHÍNH

9.Trạm trộn Bêtông Nhựa:

- Đội trưởng               : KS Cầu đường NGÔ XUÂN CHUNG

- Đội phó                   : KS Cầu đường ĐINH VĂN DƯƠNG 

10. Công ty TNHH Một Thành Viên CECO545  BOT:

- Giám đốc               : KS Cơ khí HỒ ANH SƠN

 

           - Phó giám đốc         : KS Thuỷ điện - Thuỷ lợi NGUYỄN TUẤN CƯỜNG

Calendar

« April 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
HomeGiới thiệuSơ đồ tổ chức