Công ty cổ phần XDCTGT 545
CÔNG TY CP XDCT 545
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com
  • Phim tư liệu

  • Hình ảnh

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thông báo chốt danh sách Cổ đông chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo "V/v Chốt danh sách Cổ đông chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2018

Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT, ngày 10 tháng 01 năm 2018

Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty CP XDCT 545 ngày 10/01/2018  v/v Tổng kết tình hình hoạt động SXKD năm 2017 và dự kiến Kế hoạch SXKD năm 2018.

Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT, ngày 20 tháng 11 năm 2017

Nghị quyết số 05 của Hội đồng Quản trị Công ty CP XDCT 545 ngày 20/11/2017  v/v Sơ kết tình hình hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2017

Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT, ngày 12 tháng 9 năm 2017

Nghị quyết số 04 của Hội đồng Quản trị Công ty CP XDCT 545 ngày 12/9/2017  v/v thanh lý máy móc, thiết bị và điều chỉnh công tác nhân sự

Trang 1 / 19

Calendar

« February 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
HomeCông bố thông tin