Print this page

Công trình: Gói thầu số 1 đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

06 30, 2016 Read 2147 times
Rate this item
(0 votes)
  •  Giá trị hợp đồng: 113 tỷ
  •  Giá trị thực hiện: 113 tỷ 
  •  Ngày ký hợp đồng: 04/2014
  •  Ngày khởi công: 06/2014
  •  Ngày hoàn thành: 2016
  •  Cơ quan ký: CIENCO 5
  •  Địa điểm thi công: Xã Hòa Liên & Hòa Ninh, Hòa Vang, Đà Nẵng
  •  Hạng mục: Hạ tầng Giao thông
  • Lý trình: Km000 - Km800