Công ty cổ phần XDCTGT 545
CÔNG TY CP XDCT 545
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com
  • Phim tư liệu

  • Hình ảnh

VĂN BẢN PHÁP QUY

 

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

108/2009/NÐ-CP

 

27/11/2009

Nghị định này quy định lĩnh vực, điều kiện, trình tự, thủ tục đầu tư, ưu đãi đầu tư; quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao

 ◊ Xem nôi dung

     

85/2009/NÐ-CP 15/10/2009

Nghị định này hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội (sau đây gọi tắt là Luật sửa đổi) và hướng dẫn thi hành việc lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội.

 ◊ Xem nội dung


     
 

 

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung
03/2011/TT-BKH&ÐT 27/01/2011

Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, Hợp đồng BTO và Hợp đồng BT

◊ Xem nội dung


937/2008/QĐ-BKH 23/07/2008

Quyết định Ban hành Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển gói thầy xây lắp.

Xem nội dung

 

 

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung
52/2010/TT-BTC 14/04/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 106/2009/TT-BTC ngày 26/5/2009 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Nam Hải Vân và Quyết định số 43/2005/QĐ-BTC ngày 08/7/2005 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua hầm đường bộ Hải Vân, quốc lộ 1A.

◊ Xem nội dung


106/2009/TT-BTC 26/05/2009 Thông tư: về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Nam hầm Hải Vân và trạm thu phí Hoà Phước, quốc lộ 1A, thành phố Đà Nẵng.
 
◊ Xem nội dung

149/2007/TT-BTC 14/12/2007

Thông tư: Hướng dẫn  quản lý và sử dụng vốn ngân sách nhà nước cho các hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá tình quản lý các dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao; Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh; Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao.
 
◊ Xem nội dung

 

 

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung
     
     

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 5, số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009
                                               Xem nội dung

 

 
Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung
534/QĐ-SGTVT 26/11/2012

Quyết định: Phê duyệt điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng  Công trình: Nâng cấp và mở rộng tuyến đường ĐT607 (Đoạn tuyến qua huyện Điện Bàn và TP Hội An); lý trình: Km7+671,60 - Km9+669,23

◊ Xem nội dung


540/TCĐBVN-KHĐT 22/02/2012

V/v xin chấp thuận PLHĐ Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng QL1A đoạn Hoà Cầm - Hoà Phước (Kéo dài, bổ sung đoạn Tứ Câu - Vĩnh Điện, tỉnh Quảng Nam )

◊ Xem nội dung


185/TB-TCĐBVN 26/9/2011

Thông báo kết luận của Phó tổng cục trưởng Phạm Quang Vinh tại cuộc họp triển khai kế hoạch đàm phán Phụ lục hợp đồng BOT

◊ Xem nội dung


993/QÐ-BGTVT 16/05/2011

Quyết định V/v phê duyệt đầu tư bổ sung đoạn Tứ Câu - Vĩnh Điện tỉnh Quảng Nam vào Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A đoạn Hoà Cầm - Hoà Phước đầu tư theo phương thức BOT trong nước.

◊ Xem nội dung


53/TB-BGTVT 08/3/2011

Thông báo: Kết luận của Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng tại cuộc họp thông qua báo cáo cuối kỳ DAĐT nâng cấp mở rộng QL1A đoạn Tứ Câu - Vĩnh Điện, tỉnh Quảng Nam theo Hình thức BOT

◊ Xem nội dung


2988/QĐ-CĐBVN 12/12/2008

Quyết định: Phê duyệt đề cương và dự toán công tác kiểm định phúc tra chất lượng công trình; Công trình: Dự án đầu tư và xây dựng QL1A đoạn Hoà Cầm - Hoà Phước - TP Đà Nẵng. Nguồn vỗn: Ngân sách nhà nước.

◊ Xem nội dung


608/QĐ-CĐBVN 14/4/2008

Quyết định: Về việc giao Nhà đầu tư đàm phán hợp đồng tuyến nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A Km942+00 - Km972+00 (Tư Câu - Vĩnh Điện), tỉnh Quảng Nam theo hình thức BOT trong nước.

◊ Xem nội dung

 

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung
4940/QÐ-UBND 21/06/2012

Quyết định: "V/v phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu C58: Xây dựng đường phía Nam thành phố"

◊ Xem nội dung

 
Trang 1 / 2

Calendar

« April 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
HomeVăn bản pháp quy